Contact Us       About Us

 

 

 About Us    -Tiểu Sử Đoàn (BQT)

    Doan Chua Thang Thien is the St. Louis, MO branch of the Vietnamese Eucharistic Youth Society...[more]

    Ðoàn TNTT Chúa Thăng Thiên được thành lập tháng 3, năm 1996...[more]

 

 Welcome    -Lời Ngỏ
Bạn thân mến,
   Xin nồng nhiệt chào mừng bạn ghé thăm Website của Ðoàn TNTT Chúa Thăng Thiên, St. Louis, Missouri, thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ... [more]

 

 

2016-06-30: ĐH HT Về Đất Hứa 6
2016-07-16: Kien's Wedding
2016-07-21: MTR HT 1& 2 Training Camp
Chương Trình Sinh Hoạt
2016-06-30 : ĐH HT Về Đất Hứa 6

   © 2001-2016 StLTNTT.org