Contact Us       About Us

 

 

 About Us    -Tiểu Sử Đoàn (BQT)

    Doan Chua Thang Thien is the St. Louis, MO branch of the Vietnamese Eucharistic Youth Society...[more]

    Ðoàn TNTT Chúa Thăng Thiên được thành lập tháng 3, năm 1996...[more]

 

 Welcome    -Lời Ngỏ
Bạn thân mến,
   Xin nồng nhiệt chào mừng bạn ghé thăm Website của Ðoàn TNTT Chúa Thăng Thiên, St. Louis, Missouri, thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ... [more]

 

 

2016-02-07: TẾT : Dance etc
2016-02-07: No TNTT
2016-02-14: Sinh Hoạt Ngành
Chương Trình Sinh Hoạt
2016-02-07 : TẾT : Dance etc
2016-03-05 : HT-HS Local Retreat
2016-04-09 : Picnic
2016-05-08 : Flower Sale Fundraising
2016-05-15 : Last Day of School, 21th Bổn Mạng
2016-05-29 : Hy Vọng Camp
2016-06-30 : ĐH HT Về Đất Hứa 6

   © 2001-2016 StLTNTT.org